Η Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για Ανάπτυξη Εργασιών

Σκοπός του Προγράμματος

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αλλά και οι οργανισμοί κατά τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) είναι η παρουσίαση μιας αντιπροσωπευτικής και επαγγελματικής εικόνας στο διαδίκτυο, η ανάπτυξη εργασιών και πωλήσεων μέσω δικτύωσης και η διαχείριση της επικοινωνίας μέσω οποιασδήποτε μορφής δύναται να παρέχουν τα ΜΚΔ και ιδιαίτερα το LindkedIn.

O απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη του επαγγελματικού δικτύου και η αποτελεσματική δικτύωση με άλλους επαγγελματίες με τεχνικές διαδικτυακής δικτύωσης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Business Owners
  • Sales Managers
  • Marketing Managers
  • Business Development Managers
  • Social Media Managers

Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

  • Δημιουργούν επαγγελματική εικόνα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Αναπτύσσουν και να εκτελούν πλάνο ενεργειών Μάρκετινγκ
  • Προσεγγίζουν σωστά συζητήσεις για ανάπτυξη εργασιών και πωλήσεων μέσω επαγγελματικής δικτύωσης
  • Δημιουργούν φρέσκο, ενδιαφέρον περιεχόμενο για παρουσίαση σκέψεων, ιδεών, γνώσεων.
  • Εξετάζουν την απόδοση ενεργειών με δείκτες απόδοσης.

Εκπαιδευτής

Share This, Choose Your Platform!

Κάνε αίτηση τώρα

Για να προχωρήσετε στην εγγραφή σας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Η συμμετοχή εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα.