Επικοινωνιακές Δεξιότητες στον Εργασιακό Χώρο

Γιατί η Επικοινωνία είναι σημαντική;

Οι αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας, μιας και βρισκόμαστε εκεί αρκετές ώρες ημερησίως. Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι απαραίτητες για την επαγγελματική ανέλιξη και την επιτυχή πορεία ενός εργαζομένου.

Κατά τη διάρκεια αυτού του εξαιρετικά διαδραστικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα εντοπίσουν τις προκλήσεις ενόσω επικοινωνούν, θα εξερευνήσουν διάφορα μοντέλα επικοινωνίας και θα συζητήσουν την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης και των προκαταλήψεων και τον αντίκτυπό τους στην κατανόηση του συνομιλητή.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

 • Λειτουργούς τμημάτων ανεξαρτήτως τομέα απασχόλησης
 • Λειτουργούς εξυπηρέτησης πελατών
 • Συντονιστές ομάδων εργασίας
 • Υπεύθυνους καταστημάτων
 • Σε όσους ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν σε διαπροσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Σκοπός του προγράμματος είναι να καθορίσει το πλαίσιο της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο με διακριτικότητα, διπλωματία, ευθυκρισία και φινέτσα.

 • Παροχή μιας πλήρους επισκόπησης της επικοινωνιακής διαδικασίας
 • Εισήγηση για τη βελτίωση των ακουστικών δεξιοτήτων
 • Προτάσεις επικοινωνίας δύσκολων ή και αμφιλεγόμενων πληροφοριών
 • Βήματα για τη δημιουργία σαφών και ευγενικών μηνυμάτων μέσω email.

Περιεχόμενο

 • Η ανάγκη για επικοινωνία: Πως και γιατί επικοινωνούμε
 • Η άλλη οπτική των πραγμάτων και πως αυτό λειτουργεί ως επικοινωνιακό πλεονέκτημα
 • Η δυναμική της μη-λεκτικής επικοινωνίας
 • Η ορθή επιλογή λεξιλογίου
 • Λανθασμένες εντυπώσεις: Κοιτάζοντας κάτω από την επιφάνεια
 • Ο ρόλος της ακρόασης και της ακοής

Πλεονεκτήματα για τον συμμετέχοντα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

 • Κατανοήσουν τη δύναμη της επικοινωνίας και να ενδυναμώσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες
 • Προσαρμόζονται ώστε να αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες τους
 • Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά εργαλεία επικοινωνίας
 • Διαχειρίζονται καλύτερα δύσκολες συζητήσεις

Share This Story, Choose Your Platform!

Κάνε αίτηση τώρα

Για να προχωρήσετε στην εγγραφή σας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Η συμμετοχή εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα.