Εξειδικευμένα Σεμινάρια «Οικογενειακή Επιχείρηση και Επιχειρηματικότητα»
(Family Business and Entrepreneurship Course)

Σύνοψη

Το CIIM – Cyprus International Institute of Management δημιούργησε εξειδικευμένα σεμινάρια για τις οικογενειακές επιχειρήσεις με θέμα «Οικογενειακή Επιχείρηση και Επιχειρηματικότητα» με σκοπό την κατανόηση των μοναδικών χαρακτηριστικών, τις προκλήσεις που έχουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις αλλά και τις δυνατότητες που έχουν για εξέλιξη της επιχείρησης.

Οι συμμετέχοντες θα έρθουν αντιμέτωποι με παραδοσιακά θέματα που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές σχέσεις όπως: τη νοοτροπία μιας οικογένειας και τον τρόπο επικοινωνίας, την επαφή γονέα και παιδιού, τα αδέλφια και τον ανταγωνισμό μεταξύ τους επίσης θα αναλυθούν και θέματα όπως του φύλου, της ηθικής, της αλλαγής και της σύγκρουσης.

Σκοπός

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει ιδέες και λύσεις στα προβλήματα ή ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις για τη μέγιστη σταθερότητα μέσα στην εταιρεία.

Τα οφέλη του προγράμματος για του συμμετέχοντες είναι τα ακόλουθα:

 • Η ανάπτυξη δραστικού πλάνου για καριέρα, ανάπτυξη ταλέντων και οικογενειακών συνεδριάσεων και συμφωνιών.
 • Απόκτηση διορατικότητας των ψυχολογικών δυναμικών της οικογενειακής ηγεσίας, της επιχειρηματικής διαχείρισης και της οικογενειακής και εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Μάθηση για την διαχείριση των συγκρούσεων, της περίπλοκης οικογενειακής δομής, της ποικιλίας προσωπικοτήτων και δύσκολων σχέσεων.
 • Ενίσχυση των «εργαλείων» της εταιρείας προκειμένου να επιτευχθεί η βιωσιμότητα.

Στόχοι

 • Καθορισμός των στόχων
 • Επιχειρηματικές στρατηγικές
 • Εταιρική όψη
 • Συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης και ελέγχου
 • Επιτυχία
 • Επαγγελματισμός
 • Ηγεσία
 • Οργανωτική συμπεριφορά

Μέσα από το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να εξελίξουν τις απαιτούμενες ικανότητες αλλά και την εφαρμογή τους για την επιτυχημένη διαχείριση της Οικογενειακής Επιχείρησης. Θα κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε μια Οικογενειακή Επιχείρηση, όπως είναι η σχέση μεταξύ της οικογένειας και όροι ιδιοκτησίας. Επίσης, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μοντέρνα εργαλεία για την διαχείριση μιας οικογενειακής εταιρείας, για το εταιρικό περιβάλλον αλλά και για τη διαχείριση έργου στην εταιρεία.