Πρακτική Δημιουργία και Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Πλάνου

Περιγραφή Προγράμματος

Πρόκειται για ένα διήμερο, πρακτικό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου από ιδιώτες αλλά και από οργανισμούς. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις όσον αφορά στην πρακτική δημιουργία και στην αξιολόγηση ενός επιχειρηματικού πλάνου. Επίσης, εξετάζει τη διαδικασία εκπόνησης ενός επιχειρηματικού πλάνου, μέσω τεχνικών και εμπειρικών γνώσεων μέτρησης δυνατοτήτων μιας επιχειρηματικής ιδέας για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου. Τέλος, αναλύει τη μεθοδολογία λήψης αποφάσεων, παρέχοντας στους συμμετέχοντες γνώσεις όσον αφορά στις μεθόδους έρευνας αγοράς και σημαντικές πληροφορίες σε θέματα χρηματοοικονομικών υπολογισμών.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Επιχειρηματίες
 • Εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας
 • Επενδυτές Επιχειρήσεων / Υπάλληλοι επενδυτικών εταιρειών
 • Υπεύθυνοι για την Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων/ Υπηρεσιών
 • Στελέχη Τμήματος Στρατηγικής, Ανάπτυξης και Προώθησης
 • Τραπεζικοί Υπάλληλοι στον τομέα δανειοδότησης επιχειρήσεων, υφιστάμενων και νέων
 • Αναλυτές σε τεχνοοικονομικά γραφεία
 • Λογιστές/ Ελεγκτές

Στόχοι Προγράμματος

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην:

 • Εκμάθηση τεχνικών για επιλογή των καλύτερων επιχειρηματικά ιδεών πριν την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πλάνου
 • Μελέτη μεθόδων και επιλογών για τη δημιουργία επιχειρηματικού μοντέλου
 • Επιλογή κατάλληλων εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών για την επιχείρηση
 • Αναγνώριση εργαλείων για την ανάλυση της αγοράς, τις στρατηγικές επιλογές και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης του επιχειρηματικού πλάνου
 • Δημιουργία στρατηγικής πωλήσεων και προώθησης
 • Διαχείριση επιλογών και στρατηγικές διεθνοποίησης των εργασιών

Λεπτομέρειες


Ημερομηνία Διεξαγωγής:
17 & 18 Οκτωμβρίου 2019

Ώρα:
8:30 – 17:00

Διάρκεια:
14 ώρες

Χώρος:
CIIM Λεμεσός, Χαϊδαρίου 3-5, 3020
(Δες τον χάρτη)

Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική

Εκπαιδευτής:
κ. Παναγιώτης Ιακωβίδης

Κόστος


Αρχικό κόστος: € 510

Επιχορήγηση ΑΝΑΔ: € 238*

Τελικό κόστος: € 272

* Το πρόγραμμα είναι επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα κριτήρια της ΑΝΑΔ και άλλες ειδικές εκπτώσεις πιέστε εδώ.